SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo thương hiệu PV Power tại chương trình “Đất nước vẹn tròn ân nghĩa” (28/06/2018)

Kế hoạch lựa chọn đơn vị thực hiện quảng cáo thương hiệu PV Power tại chương trình “Đất nước vẹn tròn ân nghĩa” với nội dung chi tiết như sau:

  1. Tên gói thầu: Quảng cáo truyền thông thương hiệu PV Power tại chương trình “Đất nước vẹn tròn ân nghĩa”.
  2. Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 500.000.000 đồng.

      Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh 2018 của Tổng công ty Điện lựcDầu khí Việt Nam.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty Cổ phần Aaker Việt Nam.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 6/2018.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 7/2018.