SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN (14/09/2018)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có Kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức Ngày hội Gia đình PV Power nhân dịp Tết Trung thu 2018, với nội dung như sau:

 1. Tên công việc: (i) Thuê đơn vị tổ chức sự kiện Ngày hội Gia đình PV Power nhân dịp Tết Trung thu 2018; và (ii) Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ tiệc giao lưu sự kiện Ngày hội Gia đình PV Power nhân dịp Tết Trung thu 2018.
 2. Giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 312.400.000 đồng. (Bằng chữ: Ba trăm mười hai triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn). Trong đó:

(i) Chi phí tổ chức sự kiện (Đã có thuế GTGT): 196.900.000 đồng.

(ii) Chi phí tiệc giao lưu (Đã có thuế GTGT): 115.500.000 đồng.

 1. Nguồn vốn: Nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2018.
 2. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện:
 • Đối với mục tổ chức sự kiện: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH Thương mại Ứng dụng Công nghệ Truyền thông Tân Thanh.
 • Đối với mục tổ chức tiệc giao lưu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí.
 1. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 9 năm 2018.
 2. Hình thức hợp đồng:
 • Đối với mục tổ chức sự kiện: Hợp đồng trọn gói.
 • Đối với mục tổ chức tiệc giao lưu: Hợp đồng theo đơn giá.
 1. Thời gian thực hiện: Ngày 21/9/2018.

Trân trọng./.