SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (26/02/2021)

– Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo thường niên năm 2020 cho PV Power

– Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

– Giá trúng thầu đã bao gồm 10% VAT: 341.000.000 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi mốt triệu đồng chẵn./.)

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ khi hợp đồng được ký kết giữa hai bên đến khi Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2020 công bố giải thưởng.