SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THỰC HIỆN SẮP XẾP/CHUYỂN ĐỔI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ HÀ TĨNH (29/04/2021)

  • Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn thực hiện sắp xếp/chuyển đổi chi nhánh Tổng công ty Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội.
  • Giá trúng thầu đã bao gồm thuế GTGT: 231.000.000 VNĐ.
(Bằng chữ: Hai trăm ba mốt triệu đồng./.)
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày ký Hợp đồng cho đến khi tư vấn hoàn tất việc sắp xếp/chuyển đổi chi nhánh Tổng công ty Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.