SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Ký thỏa thuận hợp tác khoa học công nghệ giữa PV Power và Hội Điện lực Việt Nam (29/01/2013)

Ngày 17/1/2013, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác khoa học công nghệ. Tham dự Lễ ký có các đồng chí: Đặng Hùng, Chủ tịch VEEA; Vũ Huy Quang, Tổng Giám đốc PV Power; Hà Đức Thu, Thành viên HĐTV PV Power; Phạm Xuân Trường, Phó Tổng Giám đốc PV Power.

Phó Chủ tịch VEEA Trần Đình Long và Phó Tổng Giám đốc PV Power Phạm Xuân Trường ký thỏa thuận

Kể từ khi thành lập, PV Power đã hết sức chú trọng công tác khoa học công nghệ, cụ thể Tổng Công ty luôn có các chính sách khuyến khích công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khuyến khích CBCNV tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, áp dụng kiến thức mới, ký thuật mới vào trong công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa các nhà máy điện và tích cực tham gia các hoạt động của Hội Điện lực Việt Nam. Trong quá trình hợp tác, làm việc giữa VEEA và PV Power, hai bên nhận thấy tiềm năng trong việc cộng tác phối hợp toàn diện công tác khoa học công nghệ. Vì vậy việc ký thỏa thuận hợp tác khoa học công nghệ giữa PV Power và VEEA tạo cơ sở pháp lý góp phần đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp giữa hai bên trong công tác khoa học công nghệ./.