SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Ký Thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh giữa PV Power và VPI (28/03/2011)

Ngày 28/03/2011, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) tổ chức Lễ ký “Thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh”. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác với nhau trong các lĩnh vực sau:

-Xây dựng chiến lược phát triển, lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật, tư vấn về quản lý kinh tế, kỹ thuật- công nghệ cho các dự án nguồn điện và các nhà máy điện.

-Giải pháp nâng công suất, nâng cấp và hoàn thiện công nghệ cho các nhà máy điện.

- Cung cấp dịch vụ kiểm soát ăn mòn, giải pháp phòng ngừa và chống ăn mòn cho các nhà máy điện; Dịch vụ kiểm tra vật liệu bằng phương pháp không phá hủy (NDT).

- Xử lý nước, nước thải, khí thải (bao gồm cả ứng dụng công nghệ CCS) và chất thải rắn của các nhà máy điện.

-Tư vấn ứng dụng công nghệ sạch và giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các nhà máy điện.

- Tư vấn xây dựng phòng thí nghiệm về điện và cung cấp hóa phẩm/hóa chất cho các nhà máy điện.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các dự án nguồn điện; Xây dựng và hướng dẫn về công tác quản lý an toàn, các qui trình, qui phạm vận hành an toàn cho các nhà máy điện.

-Trao đổi kinh nghiệm, thông tin kinh tế - khoa học - kỹ thuật về các lĩnh vực, dự án mà Hai Bên cùng quan tâm.

-Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ đối với các dự án phát triển năng lượng thay thế: năng lượng gió, mặt trời, năng lượng từ các nguồn sinh khối vv...

- Hợp tác đầu tư đối với các dự án mà Hai Bên cùng quan tâm.

Phó Tổng Giám đốc PV Power Phạm Xuân Trường và Phó Viện trưởng VPI Nguyễn Hữu Trung
ký thỏa thuận hợp tác

PV Power và VPI mong muốn hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh về lĩnh vựcđiện năng. Đồng thời, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, trên tinh thần thiện chí và cùng có lợi, để tận dụng tiềm năng và thế mạnh, phát huy tối đa sức mạnh nội lực của từng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.