SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Lãnh đạo PV Power kiểm tra và làm việc tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2 (04/11/2011)

Ngày 2/11/2011, Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam do Ông Vũ Huy Quang – Tổng Giám đốc Tổng Công ty dẫn đầu đã đến kiểm tra và làm việc tại công trường Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2 tại Xã Phước Khánh – Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai. Đoàn công tác đã nghe Lãnh đạo các đơn vị báo cáo về công tác thực hiện kế hoạch 3 tháng cuối năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012 và Quy trình báo cáo thực hiện các báo cáo tài chính của đơn vị mình. Tại trụ sở làm việc của đơn vị, Tổng Giám đốc đã yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực tối đa để triển khai công việc theo đúng kế hoạch của Tập đoàn giao cho và tổ chức triển khai Lễ Khánh thành Nhà máy Điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2.

Tổng Giám đốc kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy Điện tuabin khí

chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2

Tổng Giám đốc làm việc cùng các đơn vị