SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Lễ chào mừng 10 tỷ KWh – Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (08/01/2010) (17/03/2010)

Lắp đặt thiết bị Nhà máy điện Cà Mau 1

Dự án Nhà máy điện Cà Mau bao gồm nhà máy điện Cà Mau 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1333/QĐ-TTg tháng 10/2001 và nhà máy điện Cà Mau 2 được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1459/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2006 nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng đang gia tăng của đất nước.
Đây là các dự án thành phần trong tổng thể dự án cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm chủ đầu tư nhằm sử dụng hiệu quả nguồn khí thiên nhiên khai thác chung từ mỏ PM3 thuộc vùng biển chồng lấn Việt Nam- Malaysia và các mỏ khí thuộc vùng biển Tây Nam.Nhà máy điện Cà Mau

Để đáp ứng nhanh nhất nhu cầu điện cho quốc gia, chỉ hơn một năm kể từ ngày khởi công, Nhà máy điện Cà Mau 1 đã bắt đầu hoà dòng điện đầu tiên lên lưới điện quốc gia vào ngày 04/04/2007 và vận hành thương mại ngày 20/3/2008. Nhà máy điện Cà Mau 2 cũng đã hoà lưới điện vào ngày 07/06/2008 và vận hành thương mại ngày 20/12/2008. Việc đưa nhanh các nhà máy điện Cà Mau vào vận hành đã góp phần đáp ứng kịp thời sự thiếu hụt nguồn điện căng thẳng của cả nước trong mùa khô năm 2007, 2008, 2009.

Trải qua hơn 02 năm tiếp nhận, quản lý vận hành và vượt qua nhiều khó khăn, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, đặc biệt là Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau- đơn vị trực tiếp vận hành nhà máy điện tự hào đã hoàn toàn làm chủ Nhà máy, bảo đảm vận hành hiệu quả. Đến nay kết quả sản lượng điện sản xuất đã vượt mức 10 tỷ KWh; Doanh thu đạt 10.893 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 199,628 tỷ đồng, thu nhập bình quân 13,416 triệu đồng/ người.

Trong ngày “Lễ chào mừng 10 tỷ KWh Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau”, tập thể cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau quyết tâm phấn đấu nỗ lực lao động sáng tạo, đoàn kết vượt khó, tiếp bước truyền thống vẻ vang của “những người đi tìm lửa” trong ngành Dầu khí Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khai thác, vận hành an toàn, có hiệu quả nhất các nhà máy điện; góp phần thực hiện tốt chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.