SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Lễ Ký hợp đồng chuyển nhượng các dự án điện của PVFC sang PV Power (10/11/2010)

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc chuyển giao các dự án cho đơn vị có chức năng chuyên môn, chuyên nghiệp để tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của các đơn vị thuộc Tập đoàn. Ngày 01/11/2010, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng chuyển nhượng các Dự án Thuỷ điện giữa Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower). Danh mục dự án Thuỷ điện chuyển nhượng bao gồm: Thủy điện Sông Miện (Hà giang) – Công ty CP Thuỷ điện Bát Đại Sơn, Thủy điện An Điềm II (Quảng nam) – Công ty CP Thuỷ điện Sông Vàng, Thủy điện Nậm La (Sơn La) - Công ty CP Thuỷ điện Viwaseen Tây Bắc, Thủy điện Ngòi Hút 1 (Yên bái) - Công ty CP Năng Lượng Sông Hồng, thủy điện Nậm chiến (Sơn la) - Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến cho PVPower, với tổng công suất đạt 309 MW, tổng giá trị chuyển nhượng đạt 267,2 tỷ đồng. Thủy điện An Điềm II đã hòa lưới điện vào ngày 20/8/2010. Các dự án thủy điện khác dự kiến phát điện vào Quý IV/2010 hoặc Quý I/2011.
Việc tiếp nhận các dự án điện trên hoàn toàn phù hợp với Chiến lược phát triển nguồn điện và sản xuất kinh doanh điện năng của PV Power giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2025 đã được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phê duyệt./.