SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Lễ ký kết MOU giữa Tổng Công ty ĐLDK VN với IMPSA (Argentina) về phát triển các dự án phong điện và thủy điện (30/08/2008) (16/03/2010)

Ngày 30/8/2008, PV Power và IMPSA đã ký Bản ghi nhớ (MOU) tại Mendoza, Argentina. Các nội dung trong MOU gồm:

i) Hợp tác đầu tư trong các dự án năng lượng (phong điện và thủy điện) tại Việt Nam;

ii) Hợp tác nghiên cứu giữa PV Power và IMPSA cùng đầu tư vào các dự án điện ở thị trường Mỹ La tinh;

iii) Hợp tác đầu tư tại các nước thứ 3 trên thế giới.