SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Lễ mừng công “Về đích trước” kế hoạch năm 2010 (07/12/2010)

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Tổng Giám đốc PV Power Vũ Huy Quang đọc báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN
trao tặng bằng khen cho Đảng bộ PV Power và các đơn vị thành viên.