CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sẵn sàng cấp miễn phí tro xỉ than (07/02/2017)        Hệ thống băng tải, cầu cảng than phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

 

Để vận hành Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 với công suất thiết kế định mức 1.200 MW, sản xuất 7,2 tỷ KWh điện/năm, phải tiêu thụ khối lượng than khoảng 2,9 triệu tấn/năm, sản phẩm sau đốt khoảng 0,83 triệu tấn tro bay/năm và 0,18 triệu tấn xỉ/năm.

Sản phẩm tro bay và xỉ đáy lò của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đã được Viện Công nghệ môi trường và Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam lấy và phân tích mẫu xác nhận không phải là chất thải nguy hại theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng nguy hại QCVN 07:2009/BTNMT.


Đặc biệt, sản phẩm tro bay còn được Viện Khoa học Công nghệ Xây Dựng - Bộ xây dựng đánh giá và cấp giấy chứng chất lượng phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 16:2014/BXD để làm phụ gia hoạt tính tro bay dành cho bê tông, vữa xây và xi măng, vật liệu xây dựng, gạch không nung, đầm lăn cho các công trình thủy điện, giao thông nông thôn…

 


Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200 MW thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) được xây dựng tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; được đưa vào vận hành và phát điện thương mại vào đầu tháng 1 năm 2015. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp nguyên liệu than cám 5A.