SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHƠN TRẠCH 2 (NT2) TRẢ XONG NỢ NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 2 (15/06/2021)

(ĐTCK) Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – sàn HOSE) thông báo đã hoàn thành trả nợ vay nước ngoài phục vụ đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đúng hạn. Đây là khoản vay được Chính phủ bảo lãnh bao gồm tiền gốc và lãi 240,65 triệu USD và 227 triệu EUR, tương đương 11.375 tỷ đồng.

Việc hoàn thành trả nợ vay sẽ giúp giảm được chi phí tài chính, chủ động dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.

Tại ĐHCĐ diễn ra cuối tháng 4 vừa qua, nhiều cổ đông cho rằng, lãnh đạo lên kế hoạch năm 2021 thận trọng, do nửa cuối năm không chịu lãi vay nợ nước ngoài, Công ty cũng không phải chi trả khoản bảo hiểm liên quan đến khoản nợ này, ước tính của cổ đông chi phí tài chính có thể tiết kiệm 50 tỷ đồng chưa được tính vào kế hoạch chung. Bên cạnh đó, khoản chênh lệch tỷ giá cũng chưa được tính đến; ngoài ra ước tính giá khí đang cao hơn giá thị trường cũng chưa điều chỉnh.

Ông Lê Việt An, Kế toán trưởng NT2 cho biết, chênh lệch tỷ giá gồm 2 phần. Trong đó, phần 1 nằm trong lợi nhuận sau thuế khoảng 600 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính – là lãi chênh lệch tỷ giá 2012 – 2014. Khoản chênh lệch tỷ giá tại thời điểm đó là Công ty lãi, nếu Thông tư 56 có hiệu lực từ năm 2011 chứ không phải từ 2015 thì NT2 phải trả lại cho EVN số tiền đó, do lãi thu về, lỗ thì được EVN hoàn trả lại.

Đây là khoản đánh giá lại khoản vay ngoại tệ trên nguyên tắc thận trọng thì chưa chia cổ tức. Sau khi hoàn thành trả nợ vay vào tháng 6/2021, Ban điều hành báo cáo HĐQT và sẽ xin ý kiến nếu cân đối được dòng tiền thì xin ý kiến chia cổ tức cho khoản lợi nhuận sau thuế đó.

Phần chênh lệch tỷ giá thứ 2 là phát sinh các năm 2016 – 2020 đang dự kiến, khi đàm phán EVN tại thời điểm 2011 – 2014 thống nhất tỷ giá tạm trên hợp đồng mua bán điện, sau này đám phán lại hợp đồng mua bán điện theo Thông tư 56 thì các bên xác định lại tỷ giá trên hợp đồng mua bán điện. NT2 dự kiến thu về 400 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá, nhưng thu hồi con số này vẫn đang thực hiện. Nguyên tắc là phải ký xong phụ lục, sau đó sẽ làm việc cùng EVN để ký phụ lục bổ sung.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 14/6, cổ phiếu NT2 tăng 1,6% lên mức 19.600 đồng/CP.