SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO CHUYẾN CÔNG TÁC NHẬT BẢN CỦA CÁN BỘ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP (15/08/2022)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu thuê đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho đoàn công tác 2 người từ ngày 20/8/2022 đến ngày 25/8/2022 đi Nhật Bản do Bộ Công Thương chủ trì với nội dung như sau:

1.     Phạm vi:Cung cấp dịch vụ hậu cần cho đoàn công tác 02 người đi Nhật Bản từ ngày 20/8/2022 đến ngày 25/8/2022, cụ thể như sau:

     Dịch vụ vé máy bay khứ hồi cho đoàn công tác 02 người bao gồm 01 vé HN – Tokyo – HN và 01 vé HN – Tokyo – HCM, chiều đi ngày 20/8/2022, chiều về ngày 25/8/2022.

     Dịch vụ visa: Visa Nhật Bản cho đoàn công tác 02 người.

2.     Mục đích:

     Để làm cơ sở tham khảo cho việc thuê đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 16h00 ngày 16/8/2022.