SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu cung cấp giá sắt để tài liệu (26/06/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu cung cấp giá sắt để tài liệu với các nội dung như sau:

  1. Số lượng: 54 cái
  2. Mã giá sắt: GS2K1 của Hòa Phát

Đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá và các tài liệu liên quan (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước ngày 28/6/2019.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.22240288                          Fax: 024.22210388

Bà Lê Thị Thu Anh – Văn phòng

ĐT: 0974952583          email: lethithuanh@pvpower.vn

Trân trọng thông báo./.