CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

NHU CẦU DỊCH VỤ HẬU CẦN, TRUYỀN THÔNG PHỤC VỤ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN PV POWER NĂM 2020 (11/05/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) và có nhu cầu tìm các đơn vị cung cấp dịch vụ sau:
  1. Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần phục vụ Đại hội:
  • Thời gian tổ chức dự kiến: từ 07h30 – 12h00 ngày 12/6/2020
  • Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, Số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Chi tiết dịch vụ: file đính kèm
  1. Thuê đơn vị tổ chức công tác truyền thông trước và sau ĐHĐCĐ: 10 bài báo truyền thông.
Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 13h00 ngày 14/5/2020 * Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Trang / chuyên viên Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông ĐT: 0936626368; Email: nguyenthithutrang@pvpower.vn