SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu làm Hệ thống Bảng quảng cáo đèn LED (24/11/2014)

Hiện nay Hệ thống Bảng quảng cáo đèn LED của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đặt nhân nóc Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam cần cải tạo, nâng cấp.

     Các đơn vị có nhu cầu khảo sát và cung cấp dịch vụ cải tạo nâng cấp Bảng quảng cáo xin liên hệ:

     Anh Cường - Chuyên viên Văn phòng
    Mobile: 0983221978 - Email: tranvietcuong@pv-power.vn

   Thời hạn trước ngày 28/11/2014