SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu làm lịch Block năm 2016 (15/11/2015)

Nhằm mục đích quảng bá thương hiệu, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu làm lịch Block năm 2016, cụ thể như sau:

Lịch Block 54 tờ, khổ 20 x 40cm, dạng khung tranh sơn mài

Nội dung các tờ lịch dự kiến là hình ảnh các công trình, nhà máy điện PV Power

Sản phẩm lịch hoàn thiện có làm túi đựng kèm theo

Số lượng dự kiến: 1.500 sản phẩm.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 20/11/2015.
Trân trọng thông báo./.