SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU MUA PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN NĂM 2019 (22/05/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có có nhu cầu mua phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2019 với số lượng, chủng loại chi tiết như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng
1 Giày da bảo hộ chống đinh, dầu mỡ đôi 69
2 Áo đi mưa bộ 69
3 Đèn pin nạp điện cái 15
4 Trang phục chữa cháy cho Đội PCCC cơ sở (theo quy định  Thông tư số 48/2015/TT-BCA) Bộ 34

Đề nghị các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến việc cung cấp phương tiện bảo vệ cá nhân nêu trên gửi báo giá đến Ban An toàn Sức khỏe Mội trường – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 10h00 ngày 28/5/2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ địa chỉ email như sau: lethihuyen@pvpower.vn.

Số điện thoại  024 22210288 (6798) .