CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Nhu cầu thuê đơn vị đo kiểm môi trường lao động (30/03/2020)

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có nhu cầu thuê đơn vị đo kiểm môi trường lao động cho khối cơ quan văn phòng tại tòa nhà Viện Dầu khí 167 Trung Kính, Hà Nội

Thời gian thực hiện: trong vòng tháng 4/ tháng 5

Thời gian nhận báo giá: trước 10/4/2010

Nội dung thông số và mẫu đo kiểm: theo bảng đính kèm