SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU THUÊ TƯ VẤN AN NINH MẠNG, HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO PVPOWER VÀ CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN (21/05/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu thuê tư vấn an ninh mạng, hạ tầng công nghệ thông tin cho PV Power và các nhà máy điện với nội dung, phạm vi công việc và thời gian cụ thể như sau:

1. Nội dung công việc:

1.1. Khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng, an ninh mạng các hệ thống thông tin bao gồm hệ thống mạng, máy chủ, các hệ thống điều khiển công nghiệp, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, chính sách an ninh bảo mật.

1.2. Đề xuất kiến trúc hạ tầng, hệ thống thiết bị, giải pháp bảo mật, an toàn thông tin cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định, tiêu chuẩn Quốc gia bao gồm:

 • Nghị định 85/2016/NĐ-CP Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.
 • Tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
 • Thông tư 03/2017/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP.
 • Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015.

1.3. Đề xuất mô hình tổ chức, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, chính sách an toàn thông tin cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống.

1.4.Hỗ trợ hoàn thiện bộ hồ sơ đề xuất hoàn chỉnh cho các hệ thống thông tin là đối tượng được tư vấn trong mục II.2.2 theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phạm vi, địa điểm:

2.1. Các địa điểm thực hiện:

 • Cơ quan Tổng công ty: Tòa nhà Viện dầu khí – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy Hà Nội.
 • Trung tâm dữ liệu PV Power: Viettel IDC, Láng Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
 • Nhà máy điện Cà Mau: Xã Khánh An- Huyện U Minh- Tỉnh Cà Mau.
 • Nhà máy điện Vũng Áng 1: Xóm Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
 • Nhà máy điện Nhơn Trạch 1: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

2.2 Các hệ thống thông tin là đối tượng tư vấn:

 • Hệ thống điều khiển công nghiệp các nhà máy điện thuộc đối tượng hệ thống thông tin cấp độ 3 và 4 theo quy định bao gồm: Hệ thống điều khiển phân tán (DCS), hệ thống điều khiển sân trạm, hệ thống giám sát điều độ (SCADA) các nhà máy điện.
 • Hệ thống công nghệ thông tin doanh nghiệp thuộc đối tượng hệ thống thông tin cấp độ 2 và 3 theo quy định bao gồm: Hệ thống mạng WAN/LAN, các phần mềm CMMS, SAP, quản lý nhân sự, công văn, email …

3. Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2019

Kính mời các đơn vị có kinh nghiệm và uy tín trên thị trường liên quan đến lĩnh vực nêu trên quan tâm gửi báo giá chính thức đến địa chỉ: Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi bản mềm qua email: nguyenxuanthanh@pvpower.vn trước 09h00 ngày 08/06/2019.