SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tìm đối tác sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô. (15/12/2019)

Nhằm mục đích tìm được đối tác tin cậy và đủ năng lực về lĩnh vực sửa chữa/bảo dưỡng xe ô tô, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP có nhu cầu tìm đối tác sửa chữa/bảo dưỡng cho các xe ô tô đang hoạt động tại Tổng Công ty. 

Thời gian sử dụng dịch vụ dự kiến 01 (một) năm.

Số lượng dự kiến: 15 xe ô tô.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Văn phòng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước 16h ngày 20/12/2019.

Trân trọng thông báo./.