SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức chương trình “Đào tạo Giảng viên viên nội bộ” Cho CBCNV Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP (19/02/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức chương trình “Đào tạo Giảng viên nội bộ” cho CBCNV Tổng công ty, cụ thể:

1. Mục tiêu khóa học: Để giúp CBCNV Tổng công ty có thêm kiến thức, kỹ năng thiết yếu cũng như có thể thiết kế, xây dựng các chương trình đào tạo nội bộ thuộc lĩnh vực chuyên môn được phân công, đảm nhận.

2. Thời gian & địa điểm đào tạo dự kiến:

– Thời lượng, thời gian dự kiến: Học 03 ngày/khóa học, vào tháng 3/2020 hoặc tháng 4/2020.

– Địa điểm: Hà Nội, do đơn vị đào tạo đề xuất.

– Số lượng học viên dự kiến: 30 người/khóa học.

3. Nội dung chương trình sơ bộ:

– Tổng quan về đào tạo (Khái niệm, phương pháp đào tạo);

– Phân tích nhu cầu đào tạo;

– Thiết kế chương trình đào tạo;

– Kỹ năng cơ bản khi giảng dạy;

– Thảo luận tương tác và thực hành.

4. Yêu cầu đối với giảng viên:

Giảng viên có kiến thức, kỹ năng sư phạm; có kinh nghiệm tham gia đào tạo, huấn luyện các khóa đào tạo giảng viên nội bộ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp….

 (Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

– Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

– Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).         

 Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị đào tạo” về Tổng công ty trước ngày 28/02/2020./.