CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Nhu cầu Tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng căn chỉnh, chuẩn đoán, xử lý bất thường các thiết bị đo lường” trong các Nhà máy điện của PV Power. (12/08/2015)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa “Kỹ năng căn chỉnh, chuẩn đoán, xử lý bất thường các thiết bị đo lường”, cụ thể:

* Đối tượng: Các kỹ sưquản lý kỹ thuật và kỹ sư vận hành, xử lý bất thường và sự cố trong Nhà máy điện.

* Thời gian đào tạo dự kiến: Tháng 9/2015 (05 ngày).

* Địa điểm đào tạo: Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

* Nội dung chương trình đào tạo:

- Tổng quan về hệ thống đo lường trong Nhà máy điện.

- Cơ sở lý thuyết chung về công tác căn chỉnh/hiệu chỉnh thiết bị đo.

- Cài đặt, hiệu chỉnh, sự cố và cách khắc phục của thiết bị đo lường điện trong Nhà máy điện.

- Cài đặt, hiệu chỉnh, sự cố và cách khắc phục của thiết bị đo lường không điện trong Nhà máy điện

- Thực hành căn chỉnh và cài đặt các tham số trên thiết bị đo.

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

- Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi báo giá, đề xuất về Tổng Công ty trước ngày 19/8/2015.