SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức khóa “Kiểm tra và đánh giá hệ thống đồng bộ và Rơle bảo vệ kỹ thuật số” (06/11/2015)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầukhí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa “Kiểm tra và đánh giá hệ thống đồng bộ và Rơle bảo vệ kỹ thuật số”, cụ thể:

* Đối tượng: Các kỹ sư quản lý kỹ thuật và kỹ sư làm việc trong lĩnh vực sửa chữa hệ thống điện trong Nhà máy điện.

* Thời gian đào tạo dự kiến: Tháng 12/2015.

* Địa điểm đào tạo: Hà nội.

* Nội dung chương trình đào tạo:

- Tổng hợp lý thuyết chuyên sâu về bảo vệ Rơle và Rơle kỹ thuật số.

- Kết nối truy xuất Rơle bằng máy tính.

- Phân tích Phiếu chỉnh định & Bản ghi sự cố.

- Thực hành thí nghiệm hiệu chỉnh, cài đặt, kiểm tra đặc tính tác động của các Rơle bảo vệ.

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

- Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi báo giá, đề xuất về Tổng Công ty trước ngày 13/11/2015.