SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NHU CẦU VỀ DỊCH VỤ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC TẾ LẦN ĐẦU CHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP (27/10/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP đang có nhu cầu về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP. Cụ thể như sau:

-     Khảo sát hiện trạng phục vụ công tác xếp hạng tín nhiệm

-     Xây dựng mô hình xếp hạng tín nhiệm

-     Thực hiện đánh giá xếp hạng tín nhiệm

Các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm đề nghị gửi tài liệu giới thiệu năng lực và báo giá dịch vụ cho Tổng công ty trước ngày 06/11/2020 theo địa chỉ sau:

- Nơi nhận: Ban Tài chính kế toán và kiểm toán Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội;

- Cán bộ liên hệ: Phan Lan Anh

+ Email: phanlananh@pvpower.vn

+ Điện thoại: 024.222.10288 / Ext. 6553