SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

NT2: Đăng ký chuyển từ Upcom sang niêm yết tại HNX (21/03/2011)

Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, nội dung cụ thể như sau:

- Tên công ty: CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

- Tên tiếng Anh: Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company

- Tên viết tắt: PVPOWER NT2

- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 061.2225899/893 Fax: 061.2225897

- Website: www.pvpnt2.com

- Vốn điều lệ đăng ký: 2.560.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 2.560.000.000.000 đồng- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 256.000.000 cổ phiếu

- Cơ cấu sở hữu:

+ Cổ đông trong nước: 95%

+ Cổ đông nước ngoài: 5%

- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng; quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các công trình điện

(Theo HNX)