Trước mối quan tâm của các nhà đầu tư về biến động tỷ giá đối với lợi nhuận của POW, lãnh đạo Tổng công ty cho biết,  tỷ lệ vốn vay trên vốn  chủ sở hữu đối với các nhà máy điện của tới thời điểm 30/6/2018 là 44% vốn vay, 56% vốn chủ sở hữu được nhiều công ty chứng khoán đánh giá khá tốt và giúp Tổng công ty không bị ảnh hưởng tiêu cực từ biến động tỷ giá như nhiều doanh nghiệp khác đang phải đối mặt, trong khi doanh nghiệp luôn lường trước các rủi ro có thể xảy ra.

Theo tính toán của POW, tỷ giá trung tâm cứ tăng thêm mỗi 1% thì lợi nhuận của Tổng công ty sẽ giảm thêm 88,4 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, nếu tỷ giá tăng 1% so với tỷ giá tại thời điểm 30/6/2018 là nằm trong tính toán của POW. Trường hợp tỷ giá tăng 1,5% so với tỷ giá tại ngày 30/6/2018 thì chênh lệch tỷ giá là khoảng 44,2 tỷ đồng, ảnh hưởng không nhiều đến lợi nhuận của Tổng công ty.

Nguồn bài viết: tinnhanhchungkhoan.vn