SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power có nhu cầu Tư vấn thủ tục, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (18/06/2018)

Để Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phục vụ thi sát hạch và hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ cho các cán bộ công nhân viên thuộc Tổng công ty tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề do Bộ Xây dựng/ Sở Xây dựng tổ chức theo đúng quy định của Pháp luật, chuẩn bị nhân sự cho việc triển khai các dự án của Tổng Công ty sắp tới, cũng như đáp ứng các nhu cầu công việc liên quan đến hoạt động xây dựng của Tổng công ty. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có nhu cầu Tư vấn thủ tục, hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với phạm vi công việc như sau: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV Tổng công ty phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, hướngdẫn thủ tục lập, nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, thường xuyên thông báo cập nhật tình hình cho đến khi CBCNV Tổng công ty nhận được chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:
  • Lĩnh vực quản lý dự án: 11 chứng chỉ;
  • Lĩnh vực giám sát thi công xây dựng: 7 chứng chỉ;
  • Lĩnh vực định giá xây dựng: 11 chứng chỉ;
  • Lĩnh vực thiết kế xây dựng: 3 chứng chỉ.
Các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên, xin gửi báo giá đơn giá thực hiện về: Ban Thương mại/Ban chuẩn bị đầu tư các dự án điện khí Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8,9 Tòa nhà Viện Dầu khí, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024 22210288 – Fax: 024 22210388 Thời hạn nhận báo giá: Trước ngày 21/06/2018 Trân trọng ./.