SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power: Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia (09/12/2010)


Hơn 3 năm qua là giai đoạn đầy khó khăn và thử thách, nhưng cũng là giai đoạn chuyển mình thực sự đối với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Từ doanh nghiệp mới thành lập, đến nay Tổng Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn giao, trở thành nhà sản xuất điện năng đứng thứ hai trong nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước và góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng điện Quốc gia.

Các giải pháp đột phá
Năm 2010 là năm đầu tiên nền kinh tế nước ta từng bước thực hiện tiến trình phục hồi hậu khủng hoảng. Xuất phát từ thực tiễn của nền kinh tế, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt và đề ra nhiều giải pháp căn cơ nhằm đảm bảo phục hồi và phát triển kinh tế đất nước. Trước yêu cầu nhiệm vụ chung, Tập đoàn đã giao kế hoạch năm 2010 cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam với các chỉ tiêu nhiệm vụ chính, như tăng hơn năm 2009 cả về sản lượng và doanh thu. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của PVPower và các dự án mà PVPower tham gia góp vốn.
Trước yêu cầu nhiệm vụ đó, ngay từ đầu năm, lãnh đạo PV Power đã có những chỉ đạo sát sao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo, từng ban chuyên môn và triển khai giao kế hoạch ngay cho các đơn vị thành viên của Tổng Công ty. Đến giữa tháng Giêng đã cơ bản hoàn thành việc giao kế hoạch cho các đơn vị trên cơ sở Kế hoạch tổng thể đã được Tập đoàn phê duyệt. Điều này tạo chủ động cho các đơn vị trong quản lý sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản, tạo thuận lợi trong quản lý điều hành tập trung của Toàn Tổng Công ty.
Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn trên cơ sở triển khai Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ đề ra những giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát tăng cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. Trên cơ sở đó, PV Power đã xây dựng chương trình hành động cụ thể trong cơ quan Tổng Công ty và các đơn vị thành viên nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm, về đích trước tất cả các chỉ tiêu ít nhất một tháng; đồng thời đã đề ra các giải pháp đột phá gồm: Giải pháp về con người, Giải pháp về Khoa học công nghệ, Giải pháp về quản lý, Giải pháp về Đầu tư và vốn nhằm tạo mọi điều kiện để hoàn thành kế hoạch được giao.
Bên cạnh đó, PV Power cùng các Tổ chức đoàn thể đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua trên tất cả các công trường, dự án đang thi công, tạo động lực tích cực và khơi dậy niềm hăng say công việc tới CBCNV và người lao động trên khắp các công trường. Giao cho Công đoàn Tổng Công ty tổ chức các phong trào thi đua ở những công trình trọng điểm của Nhà nước, Tập đoàn do Tổng công ty quản lý, đầu tư xây dựng, như: Vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy khí điện Cà Mau 1, Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 1; phát động chiến dịch thi đua 90 ngày đêm, hoàn thành tiến độ ngăn sông Chu vào tháng 1 năm 2010, chống lũ năm 2010 của công trình thủy điện Hủa Na, tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An với khẩu hiệu: “Tiến độ nhanh - An toàn cao nhất - Chất lượng cao nhất”; phát động thi đua 160 ngày đêm, hoàn thành tiến độ ngăn sông và khởi công công trình vào tháng 01/ 2011 của công trình thủy điện Đăkđrinh, tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Nam với khẩu hiệu: “Tiến độ về đích trước - An toàn tuyệt đối - Chất lượng cao nhất”; phát động thi đua tại Dự án nhiệt điện Thái Bình 2; đại tu nhà máy khí điện Cà Mau.

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ mừng công "Về đích trước" kế hoạch 2010

“Về đích trước” 80 ngày
Với những chương trình hành động, các biện pháp quyết liệt và đồng bộ, đúng vào ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long -Hà Nội (10/10/2010), PV Power đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên PV Power đã nhận Thư chúc mừng của đồng chí Đinh La Thăng- Ủy viên BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trong thư có đoạn viết “Những kết quả mà Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đạt được trong thời gian qua là nhờ có sự chủ động trong điều hành sản xuất, sự đoàn kết nhất trí và sự nỗ lực không mệt mỏi của Tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam...”.
Đến ngày 31/10, sản lượng toàn Tổng Công ty đạt 10,633 tỷ kWh, bằng 105% kế hoạch cả năm (10,150 tỷ kWh). Với nỗ lực đó, ngày 08/01/2010, PV Power đã tổ chức kỷ niệm mốc sản xuất thương mại cung cấp cho hệ thống lưới Quốc Gia đạt 10 tỷ kWh lũy kế của Công ty ĐLDK Cà Mau và mốc đạt 5 tỷ kWh lũy kế của Công ty ĐLDK Nhơn Trạch vào ngày 02/9/2010. Về doanh thu, tính đến ngày 31/10, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 12.344 tỷ đồng bằng 129% kế hoạch năm (9.551 tỷ đồng). Về lợi nhuận, toàn Tổng công ty đạt 312 tỷ đồng bằng 198% kế hoạch năm (157 tỷ đồng).
Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản PV Power đã đạt được các mục tiêu cơ bản đề ra trong năm. Ngày 25/10 vừa qua nhà máy Nhơn Trạch 2 đã thử nghiệm đóng điện ngược thành công biến áp chính và biến áp tự dùng của tổ máy tuabin khí số 1, đảm bảo mục tiêu hòa đồng bộ phát điện lần đầu tổ máy số 1 vào cuối tháng 12/2010 và vận hành thương mại chu trình đơn vào đầu tháng 3/2011. Đã hoàn thành công tác lập thiết kế FEED, Tổng dự toán và Hồ sơ mời thầu EPC Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vào ngày 15/10/2010 vừa qua. Hiện nay, liên danh nhà thầu Fichtner và PCC đang thẩm tra và sẽ hoàn thành để Tổng Công ty báo cáo Tập đoàn xem xét, quyết định.
Đối với dự án Thủy điện Hủa Na: Đã ký Hợp đồng cung cấp thiết bị cho dự án trong tháng 9 vừa qua và đã đàm phán rút ngắn tiến độ chế tạo và cung cấp thiết bị để bù lại việc chậm tiến độ trong quá trình đấu thầu. Mặt khác đã tiến hành khởi công dự án đường dây 220KV trong tháng 10. Đến nay các mốc tiến độ của dự án Hủa Na đang đảm bảo mục tiêu phát điện vào năm 2012.
Dự án thủy điện Đắcđrinh: Hiện nay đang hoàn chỉnh phương án chuẩn bị lễ khởi công và ngăn sông đợt 1 theo đúng tiến độ vào Quý I/2011. Dự án Phong điện Phú Quý: Đã hoàn chỉnh ký Hợp đồng EPC trong tháng 10/2010 và hiện nay đang triển khai thi công dự án với mục tiêu hoàn chỉnh phát điện cả 3 tua-bin gió trước 15/2/2011.
Ngoài ra các dự án khác: Gồm Luang Prabang, Nậm Cắt và các dự án đầu tư tài chính như Thủy điện Nậm Chiến, Việt Lào... cũng được Tổng Công ty chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo tiến độ phát điện theo dự kiến.
Đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên trong Tổng Công ty ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người/tháng hàng năm được tăng lên, trong năm 2007 và 7,65 triệu đồng, năm 2008 là 10 triệu đồng, năm 2009 là 12,26 triệu đồng và đến tháng 9/2010 là 16,8 triệu đồng.

Nhà máy điện Cà Mau


Trong tiến trình phát triển kinh tế đất nước thời gian qua, đặc biệt các năm gần đây, nhu cầu về sử dụng điện năng không ngừng gia tăng. Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước với mức tăng trưởng GDP khoảng 7-8%/năm trong giai đoạn 2010-2015, dự báo nhu cầu phát triển phụ tải điện sẽ tăng ở mức 15-17%/năm. Những kết quả mà PV Power đã đạt được không đơn thuần là sự thành công của các đơn vị sản xuất mà quan trọng hơn là việc góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo điện năng trong các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là trong thời gian cả nước chúng ta kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội vừa qua.
Văn Dũng