SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2013 (18/11/2013)

       Với tinh thần đoàn kết nhất trí, huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động trong sản xuất kinh doanh... cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, PV Power đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2013.

Theo đó, tính đến hết ngày 13/11/2013, tổng sản lượng điện sản xuất toàn Tổng Công ty đạt 14,104 tỷ kwh. Hoàn thành 100% Kế hoạch sản lượng điện Tập đoàn giao. Đồng thời các chỉ tiêu về Doanh thu, Lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước của Tổng Công ty đã hoàn thành vượt mức so với Kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao trong năm 2013 và đã về đích trước hạn 48 ngày.


 Toàn cảnh đập thủy điện Hủa Na

Trong thời gian tới, PV Power sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2013 ở mức cao nhất, quản lý vận hành các Nhà máy điện hoạt động an toàn và hiệu quả, góp phần cùng Tập đoàn thực hiện thành công nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.