SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power khai trương văn phòng Ban chuẩn bị sản xuất Điện lực Dầu khí Vũng Áng 1 tại thị trấn Kỳ Anh – Hà Tĩnh (20/07/2011)

Thực hiện quyết định số 599/QĐ – HĐTV -DKVN ngày 25/6/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về việc thành lập Ban chuẩn bị sản xuất Điện lực Dầu khí Vũng Áng 1. Ngày 19 tháng 7 năm 2011 , Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam do Ông Phạm Xuân Trường – Phó tổng giám đốc Tổng Công ty dẫn đầu đã có chuyến công tác xúc tiến việc chuẩn bị và khai trương văn phòng Ban chuẩn bị sản xuất Điện lực Dầu khí Vũng Áng 1 tại Tiểu khu 2 – khu phố 3 – thị trấn Kỳ Anh – Hà tĩnh .

Ban chuẩn bị sản xuất là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt nam , có qui chế tổ chức và hoạt động , Quy định quản lý tài chính do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt nam phê duyệt và ban hành, có con dấu riêng để giao dịch được mở tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ tại hệ thống ngân hàng Việt Nam theo pháp luật qui định.

Ban chuẩn bị sản xuất Điện lực Dầu khí Vũng áng 1 có chức năng thay mặt Tổng công ty thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất để tiếp nhận , vận hành nhà máy nhiệt điện Vũng áng 1 .