SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power: Phấn đấu sản xuất 13,860 tỉ kWh năm 2012 (08/02/2012)

Vượt qua khó khăn

Năm 2012 PV Power phải đối mặt với nhiều thách thức đặt ra: Việc đàm phán các hợp đồng mua bán điện (PPA) với EVN/EPTC còn gặp nhiều vướng mắc; Chào giá trên thị trường điện cạnh tranh chính thức sẽ có nhiều khó khăn do giá thành sản xuất của các nhà máy thuộc PV Power cao hơn giá thành các nhà máy khác; Nợ đọng của EVN đến nay đã hơn 11.000 tỉ đồng, làm ảnh hưởng đến việc cân đối dòng tiền trong hoạt động của Tổng Công ty Tuy vậy, tập thể CBCNV PV Power sẽ quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với nhiệm vụ và mục tiêu chính sau đây:

Nhà máy Điện Cà Mau 1&2 đảm bảo vận hành tối ưu nguồn tài nguyên khí quốc gia

Về sản xuất: Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện 13,86 tỉ kWh được Tập đoàn giao; Đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy điện; Chủ động hoàn thiện các điều kiện để tham gia thị trường phát điện cạnh tranh; Phát điện Nhà máy Thủy điện Nậm Cắt vào quý I/2012, Nhà máy Thủy điện Hủa Na vào quý III/2012; Tiếp quản và vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Hoàn thành công tác đàm phán PPA các nhà máy điện.

Về công tác Đầu tư: Khởi công Dự án Phong điện Hòa Thắng; Khánh thành các dự án Phong điện Phú Quý, Thủy điện Nậm Cắt; Quyết toán Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2, Phú Quý, Nậm Cắt; Tái cấu trúc các dự án thủy điện do PV Power góp vốn.

Về tổ chức và quản lý: Hoàn chỉnh phương án sáp nhập Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2; Xây dựng đề án phát triển dịch vụ cho các đơn vị thành viên như PVPS, PVPE

Chỉ tiêu cụ thể như sau: Sản lượng điện thương mại đạt 13,860 tỉ kWh; Doanh thu toàn Tổng Công ty: 21.191 tỉ đồng, bằng 110% so với thực hiện năm 2011; trong đó doanh thu công ty mẹ là 14.091 tỉ đồng. Lợi nhuận thực hiện trước thuế toàn Tổng Công ty: 813 tỉ đồng, bằng 165% so với thực hiện năm 2011; trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 592 tỉ đồng (chưa bao gồm chênh lệch tỉ giá ngoại tệ). Tỉ suất lợi nhuận sau thuế, vốn điều lệ (công ty mẹ) là 4,86%. Nộp ngân sách Nhà nước là 528 tỉ đồng, bằng 165% so với thực hiện năm 2011. Kế hoạch vốn đầu tư: Tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2012 là 4.007 tỉ đồng. Giá thành sản xuất điện bình quân: 1.324,5 đồng/kWh.

3 giải pháp chính

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty đã đề ra 3 giải pháp chính:

Giải pháp thực hiện kế hoạch sản lượng điện: Tăng cường tính chủ động trong việc duy trì và nâng cao hiệu suất của các tổ máy, đảm bảo tốt tình trạng kỹ thuật các nhà máy điện, hoàn thiện quy trình về an toàn không để xảy ra sự cố do yếu tố chủ quan gây ra. Thực hiện tốt công tác trùng tu Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1, đảm bảo cung ứng kịp thời vật tư, phụ tùng phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng. Xây dựng hệ thống quản lý kỹ thuật đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2.

Đối với các nhà máy thủy điện: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình, quy phạm về quản lý vận hành hồ chứa và nhà máy đảm bảo an toàn đập, an toàn nhà máy; Điều tiết hồ chứa đúng quy trình bảo đảm nguồn nước cung cấp cho nhà máy hoạt động đạt công suất thiết kế; Phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa việc huy động công suất, nguồn khí cấp phù hợp với kế hoạch sửa chữa, vận hành để khai thác tối đa công suất nhà máy và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên khí quốc gia.

Giải pháp thực hiện kế hoạch tài chính: Quản trị giá thành sản xuất điện: Rà soát, xây dựng hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật sát với thực tế nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản xuất điện. Đàm phán với nhà thầu Siemens điều chỉnh hợp đồng bảo trì, sửa chữa để gia tăng tỉ lệ nội địa hóa nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Triển khai việc mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ sửa chữa bảo dưỡng theo hình thức Shopping list nhằm kiểm soát chi phí. Triển khai áp dụng hệ thống phần mềm kế toán FMIS phục vụ quản lý và kiểm soát chi phí, giá thành các nhà máy điện. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược đàm phán giá điện hợp lý để đạt hiệu quả trong đàm phán các hợp đồng mua bán điện với EVN/EPTC.

Giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản: Xây dựng phương án bố trí vốn đảm bảo tiến độ các dự án thủy điện của PV Power. Tiếp tục thực hiện các phương án cơ cấu lại vốn của PV Power tại các đơn vị đã tham gia góp vốn nhằm chuyển đổi chủ sở hữu tại các dự án trọng điểm để PV Power có vốn góp chi phối trên 51%. Tiếp tục nghiên cứu để áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với việc đầu tư trong ngành điện. Tập trung triển khai công tác thu xếp vốn trong đó chú trọng các nguồn vốn giá rẻ trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tái cơ cấu lại các danh mục đầu tư, tập trung vốn cho các dự án PV Power nắm quyền chi phối.

Đối với dịch vụ kỹ thuật điện: từng bước đảm nhiệm các phạm vi công việc hiện PVPS chưa thực hiện được để gia tăng tỉ lệ nội địa hóa dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, cụ thể: Triển khai tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) đến năm 2015 đã được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phê duyệt. Đầu tư xây dựng các trung tâm sửa chữa, trung tâm kiểm định để gia tăng tỉ lệ nội địa hóa, giảm dần sự phụ thuộc vào nhà thầu gốc OEM cũng như các nhà sản xuất khác. Tìm kiếm đối tác nước ngoài để thực hiện lộ trình cắt giảm phạm vi của nhà thầu OEM trong các hợp đồng bảo trì dài hạn.

Đối với dịch vụ tư vấn điện: Triển khai công tác đào tạo chuyên gia tư vấn, đặc biệt lĩnh vực tư vấn quản lý dự án để đảm bảo khả năng tham gia các dự án tư vấn quản lý dự án trong và ngoài phạm vi Tổng Công ty.

Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường của Tập đoàn, nghiên cứu lắp đặt và vận hành các thiết bị giảm bụi khói thải, các chất CO2, NOx, SOx, Triển khai sâu rộng các phong trào phát động thi đua, chương trình hành động để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

(Theo Petrotimes)