SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER TĂNG CƯỜNG ỨNG PHÓ DỊCH BỆNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI (29/04/2021)

Trong bối cảnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, Tổng Công ty điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) không chỉ cố gắng đảm bảo sản xuất kinh doanh mà còn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Báo cáo của Ban An toàn sức khỏe môi trường (ATSKMT), PV Power cho thấy, năm 2020, ngay khi Việt Nam có ca nhiễm Covid – 19, Tổng công ty đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống đại dịch. Các đơn vị thành viên khẩn trương, tích cực thực hiện yêu cầu của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, như: Phát khẩu trang, nước muối súc miệng, cồn rửa tay, đo thân nhiệt cho cán bộ công nhân viên lao động… Bên cạnh đó, Tổng công ty và các đơn vị tổ chức tuyên truyền đến từng người lao động về công tác an toàn lao động – phòng chống cháy nổ; tổ chức huấn luyện an toàn lao động, sơ cứu cho cán bộ công nhân viên theo quy định của pháp luật. Những đơn vị sản xuất điện và Công ty CP dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tiến hành sát hạch, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động theo quy định. Hoàn thành kiểm tra công tác ứng cứu tình huống khẩn cấp, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa bão; kiểm tra công tác quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các nhà máy điện của Tổng công ty.

Công tác quản lý thiết bị được kiểm tra chặt chẽ

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo PV Power, sức khỏe của cánm bộ công nhân viên Tổng công ty được đảm bảo; công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đơn vị thành viên đã đạt được những chỉ tiêu quan trọng; nhà máy điện hoạt động an toàn, liên tục, tin cậy, ổn định, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Về công tác quản lý môi trường: Tổng công ty và các đơn vị thực hiện kiểm tra công tác quản lý môi trường tại PV Power NT, PV Power NT2 và PV Power Cà Mau; hướng dẫn PV Power Cà Mau hoàn thiện hồ sơ quản lý môi trường trước khi Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc tại PV Power Cà Mau. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc đơn vị thành viên lập và tổ chức thực hiện kế hoạch Tháng ATVSLĐ…

Với những giải pháp quyết liệt, kịp thời, tới thời điểm hiện tại, toàn Tổng công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các nhà máy điện của PV Power đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối, sức khỏe người lao động được đảm bảo, không có cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng, công tác bảo vệ môi trường được quan tâm giải quyết, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Người lao động được kiểm tra thân nhiệt khi vào làm việc

Những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh vẫn rất phức tạp, vì vậy, Tổng công ty tiếp tục bám sát diễn biến dịch Covid – 19 để kịp thời tham mưu lãnh đạo chỉ đạo ứng phó; đôn đốc công tác phòng chống dịch theo Chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát công tác an ninh, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị; kiểm tra chuyên đề phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mùa khô tại các đơn vị; tăng cường kiểm tra công tác an toàn đối với các nhà thầu sửa chữa bảo dưỡng nhà máy điện, đặc biệt trong đợt trung tu nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Đôn đốc PV Power Cà Mau và PV Power Hà Tĩnh chuẩn bị tốt công tác tiểu tu các tổ máy… cũng như các đơn vị hoàn thành kế hoạch huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện, an toàn hóa chất…; triển khai, hoàn thành kế hoạch mua sắm, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, tiếp tục đôn đốc người lao động thực hiện tốt nguyên tắc an toàn khi làm việc như: Nhận định mối nguy hiểm và đánh giá rủi ro; phương án cô lập, xả khí dễ cháy được phê duyệt và được người có chuyên môn thực hiện; làm việc phải có phiếu công tác; đảm bảo hệ thống phòng cháy chữa cháy luôn sẵn sàng; thiết lập biện pháp kiểm soát nhằm loại trừ hoặc giảm thiểu nguy hiểm…

Theo đại diện ban ATSKMT, để thực hiện tốt mục tiêu đặt ra, sẽ phân công công việc cụ thể từng cán bộ nhân viên theo đúng chức năng nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về công việc được giao; tăng cường huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao cho các cán bộ làm công tác ATSKMT tại Tổng công ty và các đơn vị; đôn đốc đơn vị thành viên rà soát, hoàn thiện quy trình, quy định phục vụ công tác quản lý vận hành, sửa chữa sự cố, bảo dưỡng thiết bị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường đến người lao động, nâng cao nhận thức của người lao động về công tác ATSKMT; nâng cao chất lượng kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác ATSKMT tại nhà máy điện, tần suất tối thiểu: 3 tháng 1 lần, kiểm tra theo chuyên đề: Phòng cháy chữa cháy; bảo vệ môi trường; ứng cứu tình huống khẩn cấp…

Dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, do đó, toàn thể người lao động PV Power tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó dịch, bệnh trong tình hình mới, để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh chung cả nước./.