SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (07/04/2021)

Ngày 6/4, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã CK: POW) đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-ĐLDK về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021.

Theo đó, ĐHĐCĐTN năm 2021 của PV Power dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 27/5/2021, tại Hội trường tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 26/4/2021.

Nhà máy điện Cà Mau

Trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng điện của các nhà máy của PV Power đạt 2.809,8 triệu kWh, tổng doanh thu ước đạt 4.676,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 410,5 tỷ đồng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2021 là tập trung đảm bảo vận hành sản xuất an toàn, tối ưu hiệu quả tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, chuẩn bị sẵn sàng tham gia thị trường buôn bán và phấn đấu sản xuất cả năm 2021 vượt mức 21,2 tỷ kWh.Trước đó, PV Power dự kiến tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021 vào ngày 27/4. Theo chương trình làm việc dự kiến, tại ĐHĐCĐTN lần này PV Power sẽ trình các cổ đông thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, các nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2021, báo cáo tài chính cũng như phương án chia cổ tức cùng một số nội dung quan trọng khác.