SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power với cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt (19/05/2011)

Cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt” là cuộc vận động mang nhiều ý nghĩa, vừa thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người dân, vừa khẳng định vai trò, năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời thể hiện sự đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc điều chỉnh các giải pháp kích cầu để góp phần định hướng, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh suy thoái kinh tế đang diễn ra trên diện rộng.Hiện nay dân số nước ta là khoảng 87 triệu dân, theo một số liệu thống kê có đến 70 % số người có thói quen cũng như xu thế thích tiêu dùng hàng ngoại. Vì vậy, Việt Nam đã và đang trở thành một thị trường hấp dẫn với các nhà sản xuất nước ngoài và trên thực tế hiện nay điều này có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng phát triển bền vững của nước ta trong thời gian qua. Trước tình hình đó việc đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Viết” phát huy tinh thần yêu nước, ý thức tự lực tự cường, lòng tự tôn, tự hào dân tộc trong sản xuất, kinh doanh, phân phối và tiêu dùng hàng hóa Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới là yếu tố rất quan trọng góp phần thực hiện các giải pháp khắc phục suy giảm kinh tế, giữ vững ổn định sản xuất, bảo đảm sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội của đất nước trước những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Với ý nghĩa đó, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PV Power đã không ngừng triển khai thực hiện quyết liệt trong hai năm qua nhằm cụ thể hóa chủ trương lớn của Tập đoàn và thể hiện tăng cường ưu tiên sử dụng dịch vụ trong nội bộ PVN. Nhận thức tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh tổng hợp và khai thác tối đa các tiềm năng thế mạnh trên cơ sở nội lực sẵn có trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong suốt quá trình hoạt động, PV Power đã luôn cố gắng thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết 233/NQ-ĐU. Trong hai năm qua, giá trị sử dụng sản phẩm dịch vụ với vai trò là chủ đầu tư (bên A) đạt hơn 32 ngàn tỷ đồng, chiếm 50% tổng giá trị hợp đồng dịch vụ đã ký kết/ thực hiện; Giá trị hợp dồng cung cấp dịch vụ với vai trò là bên cung cấp (bên B) đạt hơn 14,2 ngàn tỷ, trong đó giá trị tự thực hiện hơn 8,0 ngàn tỷ chiếm 57% tổng giá trị hợp đồng dịch vụ đã ký kết/thực hiện. Các lĩnh vực PV Power sử dụng tối đa dịch vụ nội ngành để phát huy nội lực tư vấn đầu tư dự án; bảo dưỡng, bảo trì nhà máy; đào tạo nhân lực vận hành các nhà máy điện; bảo hiểm; ccung cấp nhiên liệu vận hành nhà máy điện (gas, dầu, ).

Thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 3063/DKVN-TMTT về việc hướng dẫn triển khai quyết định 1170/QĐ-BCT ngày 14/3/2011 của Bộ Công thương về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt ưu tieen dùng hàng Việt Nam” năm 2011. PV Power xác định đây là cuộc vận động lâu dài, liên tục. Do đó các cấp ủy cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng trong nội bộ Tổng công ty để nâng cao nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện cuộc vận động theo chỉ đạo của PVN, từng bước phổ biến sâu rộng để toàn thể CBCNV nhận thức đúng chất lượng sản phẩm, hàng hóa cũng như khả năng sản xuất của doanh nghiệp trong ngành Dầu khí nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung qua các công tác tuyên truyền như:

• Tuyên truyền, vận động CBCNV và đoàn viên Công đoàn sử dụng hàng Việt nam khi tiêu dùng cá nhân; Cơ quan Tổng công ty cũng như các đơn vị thành viên sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công, trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm coi đó là thể hiện lòng yêu nước, là nét đẹp trong văn háo doanh nghiệp của PV Power. Các dự án khi triển khai thực hện sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa và cacs dịch vụ có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập và bên cạnh đó phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, ccair tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý cũng như công tác xây dựng, sản xuất và kinh doanh.

• Triển khai các chương trình hợp tác, trao đổi với các đơn vị trong và ngoài ngành, giữa các đơn vị thành viên để kích thích tiêu dùng nội bộ đồng thời thường xuyên cập nhật và công bố thông tin về tiêu chuẩn, giá cả sản phẩm sản xuất trong nước đễn các đơn vị cũng như trong từng CBCNV

• Tuyên truyền các tiêu chuẩn về chất lượng, giá cả sản phầm hàng hóa Việt Nam sản xuất tới CBCNV nhất là những loại hàng hóa, sản phẩm liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động như: lương thực, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu .và các hàng hóa chất lượng cao, các doanh nghiệp, thương hiệu trong nước có uy tín. Bên cạnh đó, PV Power cũng phổ biến thông tin về các daonh nghiệp “đen” các sản phẩm giả, kém chất lượng để CBCNV có đủ thông tin lựa chọn đúng đắn.

Qua cuộc vận động này, ý thức của từng CBCNV trong toàn Tổng Công ty đã được nâng cao, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết 233/NQ-ĐU và chủ động hơn trong công tác phối hợp với các đơn vị trong ngành. Trong cuộc sống, từng CBCNV đã có những chuyển biến, từng bước nhận thức đúng đắn hơn khả năng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam và chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam, tâm lý sính ngoại cũng đã có sự thay đổi.

(Theo Năng lượng Dầu khí)