SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Sau 10 năm, PV Power vươn lên vị trí thứ 2 về cung cấp điện (18/05/2017)

Tổng công suất nguồn điện của PV Power hiện nay là 4.200 MW
Tổng công suất nguồn điện của PV Power hiện nay là 4.200 MW

Trong ngày vui của PV Power, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp này đối với ngành điện Việt Nam. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII tiếp tục khẳng định mục tiêu đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu này, việc đột phá trong xây dựng hệ thống hạ tầng là rất quan trọng, trong đó có hạ tầng năng lượng. Do vậy, sản xuất điện có ý nghĩa then chốt, có tính chất quyết định cho thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo quản lý, người lao động, PV Power đã đạt được nhiều thành tựu góp phần tích cực vào sự phát triển của PVN, đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng để phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước.

Hiện tại, PV Power đã vươn lên trở thành một nhà cung cấp điện năng thứ hai của đất nước, chỉ đứng sau EVN, chiếm khoảng 10% sản lượng điện nguồn của toàn bộ hệ thống.