SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thi đua về đích trước 45 ngày Đại tu Nhà máy Điện Cà Mau 1 (03/07/2014)

Ngày30/6/2014 tại Hội trường Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PVP CaMau), Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Công đoàn Công ty tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm hoàn thành và về đích trước 45 ngày đêm kế hoạch đại tu Nhà máy Điện Cà Mau 1 từ 01/07/2014 đến 14/08/2014.

Nhà máy Điện Cà Mau 1 có công suất thiết kế 750 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, cấu hình 2-2-1 do Tập đoàn Siemens - CHLB Đức chế tạo được khởi công xây dựng ngày 09/04/2006, phát điện lần đầu lên lưới điện Quốc gia ngày 04/04/2007, vận hành thương mại ngày 20/03/2008. Đến nay nhà máy đã vận hành được trên 50.000 giờ EOH và tới thời điểm đại tu.

Tại buổi Lễ, ông Hồ Tuấn Kiệt, Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt CBCNV, người lao động phát động thi đua đã nhấn mạnh: Phát huy nội lực, chủ động sáng tạo, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị gắn với việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để hoàn thành mục tiêu Đại tu Nhà máy Điện Cà Mau 1 “Chất lượng, an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ” góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2014 của Công ty.

Ông Mã Ngọc Kỳ, Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) thay mặt cho những người trực tiếp lao động tại công trường, nhiệt liệt hưởng ứng đợt phát động và hứa sẽ chấp hành tốt nội quy, quy định của Công ty, ra sức thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và tiến độ.

Lãnh đạo PV Power và lãnh đạo các đơn vị tại buổi Lễ .

Thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Ông Nguyễn Duy Hinh, Phó Bí thư TT Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của CBCNV, người lao động hai đơn vị PVP CaMau; PVPS đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng rằng: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Công đoàn Tổng Công ty, hai đơn vị sẽ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong đợt đại tu này, góp phần quan trọng để PV Power hoàn thành nhiệm vụ SXKD 2014. Và khẳng định đó chính là thi đua yêu nước!

Tại buổi lễ, ông Vũ Đình Lâm đại diện CBCNV của hai đơn vị tham gia đại tu đã hưởng ứng và thể hiện quyết tâm thi đua: Đoàn kết, lao động sáng tạo, phối hợp chặt chẽ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Kết thúc Lễ phát động thi đua, ông Nguyễn Trung Thu, Phó Giám đốc PV Power CaMau, ông Mã Ngọc Kỳ, Phó giám đốc PVPS đã ký cam kết thi đua trong không khí vui tươi, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước sự chứng kiến của lãnh đạo PV Power, lãnh đạo và CBCNV, người lao động của hai đơn vị.

Đặng Quốc Hưng - PVPower Cà Mau