SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM (PV POWER) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN VIWASEEN TÂY BẮC (16/04/2015)

         Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-ĐLDK-HĐTV ngày 25/12/2014 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về việc thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen Tây Bắc, Ban tổ chức đấu giá thông báo như sau:
1.    Tên tổ chức phát hành    : Công ty Cổ phần Thủy điện Viwaseen Tây Bắc
Địa chỉ    : Số 01, đường Lò Văn Giá, tổ 2, phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại    : (84-22) 3854600        Fax: (84-22) 3854112
2.    Ngành nghề kinh doanh chính    : Vận hành nhà máy thủy điện
3.    Vốn điều lệ công ty    : 150.000.000.000 đồng  (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
Vốn điều lệ thực góp     : 146.489.500.000 đồng  tại 30/9/2014
4.    Số cổ phiếu củaPV Powertại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen Tây Bắc: 1.500.000 cổ phiếu
5.    Điều kiện tham dự đấu giá    : Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần Thủy điện Viwaseen Tây Bắc
6.    Tổ chức tư vấn    : Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
7.    Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá
- Loại cổ phần chào bán    : Cổ phần phổ thông    - Giá khởi điểm    : 5.700 đồng/cổ phần
- Mệnh giá    : 10.000 đồng    - Số lượng mua tối thiểu    : 100 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần đấu giá    : 1.500.000cổ phần    - Số lượng mua tối đa    : 1.500.000cổ phần
8.    Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc
- Thời gian    : Bắt đầu 8h30 ngày 17/04/2015    đến 16h00 ngày 08/05/2015
- Địa điểm    : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội– Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
9.    Nộp phiếu tham dự đấu giá tại
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt: trước 16h00’ ngày 20/05/2015.
10.    Tổ chức đấu giá
- Thời gian    :  14h00’ ngày 21/05/2015
- Địa điểm    : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội – Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
11.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu từ ngày 22/05/2015 đến 16h00 ngày 28/05/2015
12.    Thời gian hoàn trả tiền cọc    : Từ ngày 22/05/2015 đến ngày 28/05/2015
(Nhà đầu tư có thể xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.vcsc.com.vn)

    Chi tiết xem file đính kèm:
1: Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2014
2: báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán
3: Bản công bố thông tin
4: Điều lệ
5: Phục vụ quy chế đấu giá
6: Quy chế đấu giá