CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG BÁO MỜI THẦU Thuê tư vấn an toàn thông tin (13/04/2020)

ĐIỀU CHỈNH THÔNG BÁO MỜI THẦU Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
 1. Tên gói thầu: Thuê tư vấn an toàn thông tin cho Tổng công ty và các Nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
 • Loại gói thầu: Dịch vụ tư vấn
 • Nội dung chính của gói thầu: Thuê tư vấn an toàn thông tin cho Tổng công ty và các Nhà máy điện của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
 1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 4. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09h00’ ngày 31/3/2020 đến trước 09h00’ ngày 27/4/2020.
 5. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: +84 24 22210 288, Fax: +84 24 22210 388.
 6. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu Đồng).
 7. Thời điểm đóng thầu: 09h00’ngày 27/4/2020.
 8. Thời điểm mở thầu: 09h30’ ngày 27/4/2020.
Trân trọng./.