SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị tin học văn phòng cho PV Power (07/06/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đăng tải kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị tin học văn phòng cho PV Power tại Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trên trang thông tin điện tử: (http://www.pvpower.vn) với nội dung như sau:

1. Tên công việc: Mua sắm thiết bị tin học văn phòng;

2. Tổng chi phí bao gồm VAT: 654.650.000 đồng (Sáu trăm năm mươi tư triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng./.)

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan Văn phòng Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thành Đạt.

5. Thời gian lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 6/2021.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Trân trọng thông báo.

(Đầu mối liên hệ: Nguyễn Thị Bích – Văn phòng; Điện thoại: 0982.237.276​)