SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ CỔ PHẦN CỦA PV POWER ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO (03/06/2021)

  • Tên công việc: Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá trị cổ phần của PV Power đầu tư tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào.
  • Tổng chi phí bao gồm 10% VAT: 440.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng.

  • Nguồn vốn: Từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cơ quan văn phòng Tổng công ty đã được phê duyệt tại Quyết định số 85/QĐ-ĐLDK ngày 28/01/2021.
  • Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện: Chỉ định thầu cho Công ty cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: ngay sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá trị cổ phần của PV Power đầu tư tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào.
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong năm 2021.