SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Xây dựng phương pháp và quy trình kiểm tra và đánh giá thông số quang điện theo thời gian thực của hệ thống điện mặt trời”. (20/05/2021)

1.     Tên gói thầu: “Xây dựng phương pháp và quy trình kiểm tra và đánh giá thông số quang điện theo thời gian thực của hệ thống điện mặt trời”.

2.     Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 3.900.000.000 đồng

Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm triệu đồng chẵn.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

4.     Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

5.     Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà cung cấp: Quý II/2021.

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.