SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (22/05/2020)

PV Power thông báo kế quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP:

  • Tên công việc: Chuyển phát thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Chi nhánh TCT Bưu điện Việt Nam – Bưu điện Thành phố Hà Nội
  • Giá trúng thầu: Giá cước dịch vụ chuyển, phát bưu gửi được thực hiện theo bảng giá cước hiện hành của Bưu điện Thành phố Hà Nội cung cấp cho PV Power (Bảng giá cước dịch vụ đính kèm).
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý II năm 2020.