SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Nhật Bản (19/08/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Nhật Bản của cán bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP với nội dung như sau:

  • Tên gói thầu: Thực hiện công tác hậu cần cho chuyến công tác Nhật Bản của cán bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  • Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty cổ phần lữ hành và sự kiện Thuận An – Ascend Travel and Media.
  • Giá trúng thầu đã bao gồm thuế, phí: 123.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng./.)
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.