SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói thầu “Mua sắm máy vi tính cho CBCNV của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2020” (02/10/2020)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp của gói thầu “Mua sắm máy vi tính cho CBCNV của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật năm 2020” với các nội dung như sau:

     Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đăng Ninh.

–     Giá trúng thầu: 409.040.000 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT).

–     Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

–     Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.