SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo KHLCNCC gói thầu Đào tạo kiểm tra không phá hủy NDT Level 2 CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (15/07/2022)

–  Tên gói thầu: Đào tạo kiểm tra không phá hủy NDT Level 2 CBCNV Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.

–  Giá gói thầu: 161.083.335 VND (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi mốt triệu, không trăm tám mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi lăm đồng). Giá trị đã bao gồm thuế GTGT, các loại phí, lệ phí theo quy định.

–  Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của PV Power TSC.

–  Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chỉ định thầu.

–  Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2022.

–  Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

–  Thời gian thực hiện Hợp đồng: ≤ 30 ngày.

–  Địa điểm: Tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật, Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.