SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo mời thầu gói thầu số 02 đại tu bơm nước làm mát NMĐ (03/09/2020)

1.     Tên gói thầu: “Gói thầu số 02: Đại tu bơm nước làm mát chính Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021″.

     Loại gói thầu: Hỗn hợp.

     Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư và chuyên gia phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ NMĐ Vũng Áng 1 năm 2021.

     Thời gian thực hiện gói thầu:

+     Hàng hóa: Hàng được giao trước ngày 30/7/2021

+     Chuyên gia: Thời gian huy động 25 ngày

     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của PV Power

2.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

3.     Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

4.     Thời gian phát hành HSMT: Từ 08h00’ ngày 04/9/2020 đến trước 14h00’ ngày 25/9/2020.

5.     Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: +84 24 22210 288, Fax: +84 24 22210 388.

6.     Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).

7.     Bảo đảm dự thầu: 600.000.000 VND (Sáu trăm triệu đồng chẵn).

8.     Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 25/9/2020.

9.     Thời điểm mở thầu: 14h30’ ngày 25/9/2020.