SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO NHU CẦU DỊCH VỤ PHỤC VỤ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP (27/11/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (ĐHĐCĐ) và có nhu cầu tìm các đơn vị cung cấp dịch vụ sau:

  1. Thuê đơn vị thực hiện chuyển phát thư mời tham dự ĐHĐCĐ

– Thời gian dự kiến: đầu tháng 12/2020

– Nơi chuyển thư: Tới các cổ đông PV Power trong và ngoài nước

– Địa điểm: Tòa nhà Viện Dầu khí – Số 167 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

– Số lượng thư: dự kiến 23.000 thư

  1. Thuê đơn vị tổ chức công tác truyền thông trước và sau ĐHĐCĐ: 05 bài báo truyền thông.
  2. Thuê đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần phục vụ ĐHĐCĐ:
  • Thời gian tổ chức dự kiến: từ 07h30 – 12h00 ngày 22/12/2020
  • Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí, Số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Chi tiết dịch vụ như sau:

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá và các hồ sơ khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước 16h00 ngày 30/11/2020

* Thông tin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Thu Trang / chuyên viên Ban Pháp chế – Quan hệ cổ đông

ĐT: 0936626368; Email: nguyenthithutrang@pvpower.vn