SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu mua mã số DUNS (22/09/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đang có nhu cầu mua mã số định danh doanh nghiệp toàn cầu (Data Universal Numbering System – DUNS) trong thời hạn 05 năm. Đề nghị các đơn vị có khả năng cung cấp mã số DUNS nên trên gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về PV Power trước 16h ngày 28/9/2020. Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Ông Trần Phúc Thái – Văn phòng PV Power

Email: tranphucthai@pvpower.vn

ĐT: 0983 92 1303

Trân trọng./.